Úvod do strategického riadenia

Krátka fotoreportáž z prednášky doktoranda Panevropskej univerzity Ing. Horymíra Kalmusa na tému Úvod do strategického riadenia.

V prednáške sa doktorand zameral na role manažmentu pri tvorbe stratégie v podniku Swarco Traffic CZ – inteligentné dopravné systémy.

Pobyt doktoranda bol financovaný z programu Erasmus Plus.