Ako firmy hľadajú nových zamestnancov

Krátka fotoreportáž z prednášky externej doktorandky  PhDr. Petry Kováčovej (Ikea) na tému Ako firmy hľadajú nových zamestnancov.