Personalizácia práce a udržateľný pracovný výkon

Publikovanie vedeckého článku vo vynikajúcom časopise je pre každého doktoranda splnením sna a významným úspechom. Uverejnením článku Personalizácia práce a udržateľný pracovný výkon vo vedeckom časopise Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (AIS: Q1) sa takýto sen splnil aj Ing. Jakubovi Holúbkovi.

V publikovanom systematickom prehľade literatúry sa zaoberá personalizáciou práce (job crafting), a teda procesom, v ktorom zamestnanci proaktívne pretvárajú svoje pracovné miesta s cieľom, aby lepšie zodpovedali ich zručnostiam, záujmom, hodnotám a aby sa im práca vykonávala lepšie, príjemnejšie, efektívnejšie a aby v nej cítili hlbší význam a zmysel.

Štúdia ponúka čitateľovi systematický a prehľadný zoznam dostupných kvalitných zdrojov z oblasti personalizácie práce. Okrem toho môžu byť výsledky užitočné pre firmy, ktoré sa snažia trvalo zlepšiť pracovný výkon svojich zamestnancov.

Tento úspech je nielen oslavou doktorandovej práce, ale je aj inšpiráciou pre ostatných mladých vedcov, ktorí usilujú o dosiahnutie výnimočných výsledkov vo svojich akademických a vedeckých snahách. Publikácia v takomto vedeckom časopise nielenže zvyšuje viditeľnosť a uznávanosť mladého vedca, ale otvára aj dvere k ďalším príležitostiam, ako sú spolupráce, granty a akademické pozície. Je to krok k budovaniu úspešnej vedeckej kariéry a motivácia pre pokračovanie v hľadaní nových objavov a riešení.

Zdroj:

Rózsa, Z., Folvarčná, A., Holúbek, J., & Veselá, Z. (2023). Job crafting and sustainable work performance: A systematic literature reviewEquilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy18(3), 717–750. https://doi.org/10.24136/eq.2023.023