Ochota Generácie Z zdieľať osobné informácie v prostredí sociálnych médií

V súčasnom digitálnom prostredí je bežné, že spotrebitelia zdieľajú svoje osobné informácie výmenou za digitálne služby. Tieto údaje sú následne využívané na prispôsobenie obsahu a cielenie reklám. Ochota Generácie Z zdieľať osobné informácie v prostredí sociálnych médií sa tak stáva základným pilierom udržateľnosti moderných obchodných modelov.

V tomto kontexte si zaslúži osobitné uznanie práca doktorandky Mgr. Lucie Ferenčákovej, ktorá úspešne publikovala článok v prestížnom vedeckom časopise Oeconomia Copernicana (JIF Q1, 8,5, AIS Q3). V článku sa zameriava na komplexné hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich ochotu Generácie Z zdieľať osobné informácie online, pričom jej výsledky naznačujú, že takýmito faktormi sú najmä pozitívne postoje k reklame a náchylnosť na ovplyvnenie zo strany referenčných skupín.

Doktorandka tak svojou prácou nielenže prispela k rozšíreniu vedeckého poznania, ale poskytuje aj praktické usmernenia pre tvorcov politík a marketingových stratégov v oblasti sociálnych médií. 

Zdroj:

Rózsa, Z., Ferenčáková, L., Zámek, D., & Firstová, J. (2024). Generation Z’s perception of privacy on social media: Examining the impact of personalized advertising, interpersonal relationships, reference group dynamics, social isolation, and anxiety on self-disclosure willingness. Oeconomia Copernicana, 15(1), 229–266. https://doi.org/10.24136/oc.2956