Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len Zásady)

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: ZRNTLS s.r.o., Sídlo: Staré Grunty 332, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 230 312, IČ DPH: SK2023826695. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99249/B. E-mail: info@zoerentals.eu.

Úvod

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov návštevníkov stránky https://www.doktorand.sk (ďalej len Stránka) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň určuje aké informácie bude spracúvať a na aký účel budú tieto informácie použité.

Čo sú to súbory „Cookies“?

Súbory “Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti Vášho koncového zariadenia (počítač, tablet, smartfón,…). Umožňujú nám zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenie Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie využívané v Google Analytics alebo podobných službách. Vaša budúca návšteva Stránky tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Pomocou nastavenia svojho prehliadača môžete cookies úplne odmietnuť alebo sa rozhodnúť prijímať iba niektoré z nich. Cookies uložené pri predchádzajúcich návštevách môžete vymazať (Google Chrome, Internet Explorer, Safari).

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Zhromažďujeme informácie o Vašom koncovom zariadení, údaje o Vašich návštevách Stránky a spôsoboch jej využívania (informácie obsahujúce Vašu IP adresu, lokalizáciu, druh a verziu internetového prehliadača, operačný systém, dĺžku návštevy Stránky, navštívené podstránky, navigáciu na Stránke). Zhromaždené informácie sa používajú v súhrnnej forme, aby nám pomohli pochopiť, ako sa Stránka používa, ako efektívne sú naše marketingové kampane a aby nám pomohli prispôsobiť Stránku s cieľom zlepšiť Váš úžitok z jej návštevy. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú.

Sledovanie môžete zakázať.

Google Analytics:

Vaše osobné údaje (IP adresu, lokalizáciu, druh a verziu internetového prehliadača, operačný systém) môžu byť  pri návšteve stránky zhromažďované aj rôznymi externými službami ako sú Google Fonts, Google Mapy a YouTube/Vimeo. Sledovanie môžete zakázať, pravdepodobne tým ale výrazne znížite funkčnosť a vzhľad Stránky. Zmeny sa prejavia po jej opätovnom načítaní.
Google Fonts:

Google Mapy:

Vimeo a YouTube video:

Záverečné ustanovenia

Dotknutá osoba – užívateľ Stránky udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a na účely uvedené v Zásadách.

Dotknutá osoba – užívateľ Stránky má právo udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 16. mája 2019 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám – užívateľom Stránky.