Web of Science a Scopus

Web of Science a Scopus – kedykoľvek a kdekoľvek

Jedným z rozšírených mýtov je, že Web of Science a Scopus sú dostupné iba zo zariadení na univerzite. Existujú však najmenej dva spôsoby, ako spomínané databázy využívať v podstate kedykoľvek a kdekoľvek.

Mám univerzitný e-mail

Obe platformy umožňujú pomerne jednoduchý prístup aj prostredníctvom „roamingu“. Stačí sa zaregistrovať a občas sa k vytvorenému účtu prihlásiť z univerzitnej siete (napr. v prípade Web of Science aspoň raz za šesť mesiacov).

Web of Science

 1. Prejdite na adresu http://webofknowledge.com/ zo zariadenia v univerzitnej sieti.
 2. Kliknite na položku Prihlásiť sa v hornej časti stránky.
 3. Kliknutím na Register vytvorte nový účet. Budete požiadaní o zadanie svojej e-mailovej adresy. K registrácií je nutné použiť univerzitnú e-mailovú adresu.
 4. Web of Science vám odošle e-mail so žiadosťou o jeho potvrdenie a overenie vašej e-mailovej adresy.
 5. Vyplňte registračnú stránku používateľa.
 6. Po overení e-mailu a hesla sa účet stane aktívnym a aktivuje sa aj roaming.
 7. Následne môžete Web of Science využívať kedykoľvek a kdekoľvek priamo z adresy https://www.webofknowledge.com. Stačí sa prihlásiť k svojmu osobnému účtu.

Scopus

 1. Prejdite na adresu https://www.scopus.com/ zo zariadenia v univerzitnej sieti.
 2. Kliknite na položku Vytvoriť účet sa v hornej časti stránky.
 3. Ďalší postup je podobný ako pri Web of Science.
 4. Po overení e-mailu a hesla sa účet stane aktívnym a aktivuje sa aj roaming.
 5. Následne môžete Scopus využívať kedykoľvek a kdekoľvek priamo z adresy https://www.scopus.com/Stačí sa prihlásiť k svojmu osobnému účtu.

Poznámka: Pre všetky produkty Clarivate Analytics systems (Web of Science, EndNote) odporúčam využívať jeden účet (s rovnakými prístupovými údajmi).

Nemám univerzitný e-mail

Ak nie ste vlastníkom univerzitného e-mailu alebo nie ste z univerzity, ktorá má dohodu o vzdialenom prístupe k Web of Science a Scopus, môžete využiť službu Centra vedecko-technických informácií SR. Registrácia je veľmi jednoduchá. Ročný poplatok zanedbateľný (v čase písania článku 3 €). Služba naviac ponúka aj iné elektronické zdroje ako Web of Science a Scopus. V Českej republike punúka obdobné služby Národní knihovna ČR.

Zdroje: