Čo dokáže odhaliť skríning sociálnych sietí o budúcich zamestnancoch z radov generácie Z?

Vo svojom novom článku sa doktorandi Ing. Jakub Holúbek a Mgr. Lucia Ferenčáková zamysleli nad tým, čo dokáže odhaliť skríning sociálnych sietí o budúcich zamestnancoch z radov generácie Z. Cieľom článku, na ktorom sa spolupodieľali, tak bolo vytvoriť individuálne profily generácie Z z pohľadu ich vzťahu k bezpečnosti na sociálnych sieťach, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre segmentačné stratégie personalistov pri nábore zamestnancov z radov generácie Z.

Výskum identifikoval tri typy užívateľov sociálnych sietí medzi uchádzačmi o zamestnanie z radov generácie Z. Prvým typom je uchádzač, ktorý sa zdráha zverejňovať informácie a zároveň sa málo venuje zabezpečeniu svojho profilu. Druhým typom je uchádzač, ktorý je ochotný zverejňovať informácie, ale na zabezpečení svojho profilu mu nezáleží. Tretím typom je uchádzač, ktorý je ochotný zverejňovať informácie a zároveň dbá na zabezpečení svojho profilu. Výsledky výskumu tak ukazujú, že generácia Z nemá jednotný prístup k používaniu sociálnych sietí. Tieto rozdiely je preto potrebné zohľadniť v rámci stratégií náborového procesu, a to najmä v kontexte informácií dostupných zo skríningu sociálnych sietí.

Zdroj:

Holúbek, J., Ferenčákova, L., Gajdka K., et al. (2024). Generation Z’s social networks behavior: implications for cyber screening in HR management. Polish Journal of Management Studies, 29(2), 254-272. https://doi.org/10.17512/pjms.2024.29.2.13.