Archív pre značku: Konferencie

7 spôsobov ako zvýšiť šancu na publikovanie rukopisu vo významnom časopise (ACIEK 2023)

Prinášame vám 7 spôsobov ako zvýšiť šancu na publikovanie rukopisu vo významnom časopise tak, ako boli prezentované redaktormi na konferencii ACIEK 2023 v Madride.

1 Prečítajte si pokyny pre autorov a skontrolujte či ste ich splnili! 

Nedodržanie rozsahu, spôsobu citovania alebo uvádzania odkazov na použitú literatúru, ako aj neplnenie ostatných formálnych požiadaviek sú najčastejším dôvodom zamietnutia rukopisu, a to už v procese „desk review“. Pred tým ako váš rukopis odošlete do redakcie si preto položte otázku, prečo by sa mal redaktor alebo recenzenti zaoberať vaším rukopisom, ak ste si ani nedali námahu dodržať pokyny redakcie.

2 Nepýtajte sa redaktorov, či je váš článok vhodný pre časopis!

Všetky časopisy, najčastejšie na svojej webovej stránke, jasne deklarujú cieľ ako aj témy, o ktoré majú záujem. O vhodnosti či nevhodnosti vášho rukopisu je vhodné sa presvedčiť aj preštudovaním už publikovaných článkov v zvolenom časopise. To vám naviac umožní nadviazať na debatu vedenú časopisom k vašej téme. Citovanie skôr publikovaných článkov tak patrí k základnej slušnosti.

3 Uprednostňujte témy širšieho významu!

Aj redaktori sú len ľudia a časopisy potrebujú články, ktoré majú potenciál byť citované. Ak si zvolíte príliš okrajovú tému tak je pomerne pravdepodobné, že článok si bude len ťažko hľadať čitateľov. Zároveň si položte nasledovné otázky:

  • Čo vás na téme vzrušuje a prečo by mala čitateľov zaujímať?
  • Aké nové informácie poskytujete?
  • Ako by čitatelia mohli využiť poznatky z vášho článku vo svojej každodennej praxi?

4 Absolvujte 15-minútový test porozumenia článku! 

Požiadajte iného kolegu, aby sa pozrel na váš rukopis. Dajte mu 15 minút času a zistite, či považuje abstrakt, úvod, metodiku, výsledky a závery článku za pochopiteľné a konzistentné, a to aj vtedy ak sa zvolenej téme nevenuje.

5 Staňte sa súčasťou riešenia! 

Najlepším spôsobom ako sa naučiť písať články pre konkrétny časopis je stať sa jeho recenzentom. Ak ste nikdy pred tým recenzné posudky nerobili možno práve „váš časopis“ poskytuje tréningové programy, a to dokonca aj pre PhD. študentov.

6 Nikdy neposielajte rovnaký rukopis do dvoch alebo viacerých časopisov!

Rovnako nikdy neposielajte zamietnutý rukopis do iného časopisu bez toho, aby ste ho prepracovali. Vedecký svet je veľmi malý. Redakcie majú spoločné informačné systémy, redaktorov alebo recenzentov často robia tí istí ľudia. Ak náhodou budete mať práve vy tú smolu, že narazíte na toho istého redaktora alebo recenzeta tak pravdepodobnosť, že opäť dostanete šancu sa blíži k nule. Naviac, ak si vaše meno zapamätajú práve v tejto súvislosti, tak to budete mať ťažké aj s ďalším rukopisom.

7 Presvedčte redaktorov, že ste hrdý na svoju prácu!

Buďte ľahko identifikovateľný prostredníctvom verejných profilov (ResearcherID, ORCID, Google Scholar, Scopus). Pravidelne ich udržiavajte a aktualizujte. Zdieľajte publikované články na svojich sociálnych sieťach.

Odporúčania ako zvýšiť šancu na publikovanie rukopisu boli prezentované nasledovnými editormi:

Nové trendy a výzvy pre akademickú obec a podniky

Moji doktorandi sa v dňoch 6. a 7.10. 2022 zúčastnili na konferencii EMF 2022 – Nové trendy a výzvy pre akademickú obec a podniky. Ich účasť na konferencii bola financovaná z projektu Nové výzvy pre ekonomiku v ére po Covid-19 v krajinách regiónu V4, ktorý sa zameral na zlepšenie základného výskumu v oblasti ekonomických trendov na spolupracujúcich univerzitách V4.

Spomínaný projekt podporil talentovaných doktorandov a možnil im získať nové kontakty a siete v akademickom a podnikateľskom sektore. Pomohol im tak vytvoriť medzinárodné vedecké tímy v rámci regiónu V4, ktoré budú spolupracovať pri písaní vedeckých článkov a podávaní projektov financovaných EÚ.

EMFSA 2022 – vystúpenie doktorandov

Doktorandi Jaroslav Belás, Jr. a Zdenko Metzker prezentovali výsledky výskumu na 7. medzinárodnej vedeckej konferencii EMFSA 2022 v Chorvátskej Pule. V rámci projektu VEGA 1/0364/22 Výskum eko-inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja sa zaoberali Intenzitou vnímania vybraných personálnych rizikových faktorov v malých a stredných podnikov v krajinách V4.

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCIE EMFSA 2019

Fotoreportáž z konferencie EMFSA 2019

Pripravili sme pre vás krátku fotoreportáž z konferencie EMFSA 2019, ktorá sa uskutočnila prvý júlový týždeň v nádhernom prostredí Hotela Park Plaza v Pule.