Blog

Čo dokáže odhaliť skríning sociálnych sietí o budúcich zamestnancoch z radov generácie Z?

Vo svojom novom článku sa doktorandi Ing. Jakub Holúbek a Mgr. Lucia Ferenčáková zamysleli nad tým, čo dokáže odhaliť skríning sociálnych sietí o budúcich zamestnancoch z radov generácie Z. Cieľom článku, na ktorom sa spolupodieľali, tak bolo vytvoriť individuálne profily generácie Z z pohľadu ich vzťahu k bezpečnosti na sociálnych sieťach, ktoré by mohli slúžiť […]

9 metodologických chýb, ktoré zaručene spôsobia odmietnutie článku redakciou

Nasledovných 9  metodologických chýb zaručene spôsobí odmietnutie vášho článku už pred jeho odoslaním na odborné recenzovanie: Riešenie týchto 9 metodologických chýb je zásadné pre zvýšenie šance na publikovanie článku. Odporúčaná literatúra: Poznámky na záver Článok bol preložený a upravený z článku professora Yogesh K Dwivedi, editora časopisu: International Journal of Information Management Foto: professor Yogesh K Dwivedi […]

Silná online prítomnosť autorov: tajný kľúč k lepšej akceptácii vedeckých článkov

Pred samotným posúdením článku si editor najprv vyhľadá informácie o autoroch. Zisťuje si ich odborné zázemie, predchádzajúce publikácie a prínos v danej oblasti. Uprednostní pritom autorov, ktorí sú na svoje predchádzajúce články skutočne hrdí a aktívne prispievajú k ich šíreniu. Takýto prístup poukazuje na ich oddanosť a angažovanosť a zvyšuje dôveryhodnosť a prestíž ich práce. Silná […]

Kontakt

Pošlite nám správu

    Alebo nás navštívte osobne