Postoj k hľadaniu si práce prostredníctvom sociálnych sietí

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu dotazníka, ktorým zisťujeme Váš postoj k hľadaniu si práce prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).