Blog

Personalizácia práce a udržateľný pracovný výkon

Publikovanie vedeckého článku vo vynikajúcom časopise je pre každého doktoranda splnením sna a významným úspechom. Uverejnením článku Personalizácia práce a udržateľný pracovný výkon vo vedeckom časopise Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (AIS: Q1) sa takýto sen splnil aj Ing. Jakubovi Holúbkovi. V publikovanom systematickom prehľade literatúry sa zaoberá personalizáciou práce (job crafting), […]

7 spôsobov ako zvýšiť šancu na publikovanie rukopisu vo významnom časopise (ACIEK 2023)

Prinášame vám 7 spôsobov ako zvýšiť šancu na publikovanie rukopisu vo významnom časopise tak, ako boli prezentované redaktormi na konferencii ACIEK 2023 v Madride. 1 Prečítajte si pokyny pre autorov a skontrolujte či ste ich splnili!  Nedodržanie rozsahu, spôsobu citovania alebo uvádzania odkazov na použitú literatúru, ako aj neplnenie ostatných formálnych požiadaviek sú najčastejším dôvodom zamietnutia rukopisu, a to […]

Čo by mal obsahovať vedecký článok? Kontrolný zoznam

Abstrakt Hlavným cieľom abstraktu je presvedčiť čitateľa o dôležitosti prečítať si článok a editora o prijatí článku a jeho posunutí do recenzného konania! Abstrakt obsahuje: Úvod  Úvod vysvetľuje ako článok prispieva k medzinárodnej literatúre v danej oblasti v porovnaní s najnovšími prácami publikovanými vo významných vedeckých časopisoch! Úvod obsahuje: Prehľad literatúry Prehľad literatúry: Metodika výskumu Metodika výskumu je „receptom“, […]

Kontakt

Pošlite nám správu

    Alebo nás navštívte osobne