• Centrum podnikového výskumu | pre informované rozhodnutia

Centrum podnikového výskumu

Nárast samosprávnych tímov a agilných riadiacich postupov ukazuje, že osobná zodpovednosť, proaktivita pri reagovaní na meniace sa podmienky a spontánna spolupráca nahrádzajú aj v podnikovej praxi direktívne riadenie. Kľúčovým faktorom úspechu podnikov sa stáva riešenie správnych problémov, v správnom čase a pre správnych ľudí. Centrum podnikového výskumu vám pomôže navrhnúť a implementovať meranie kľúčových ukazovateľov výkonu tímov, ako aj jednotlivých intervencií na ich zlepšenie a to najmä v oblastiach:

  • Tímovej a medzi tímovej komunikácie a spolupráce.
  • Zvyšovania angažovanosti členov tímu.
  • Zlepšenia spokojnosti s prácou v rámci budovania rovnováhy pracovného a súkromného života.

Potrebujete vedieť viac? | Pošlite nám správu