Blog

Ochota Generácie Z zdieľať osobné informácie v prostredí sociálnych médií

V súčasnom digitálnom prostredí je bežné, že spotrebitelia zdieľajú svoje osobné informácie výmenou za digitálne služby. Tieto údaje sú následne využívané na prispôsobenie obsahu a cielenie reklám. Ochota Generácie Z zdieľať osobné informácie v prostredí sociálnych médií sa tak stáva základným pilierom udržateľnosti moderných obchodných modelov. V tomto kontexte si zaslúži osobitné uznanie práca doktorandky […]

Prvý dojem rozhoduje aj vo vede!

Prvý dojem je neoddeliteľnou súčasťou procesu posudzovania a často rozhoduje o tom, či bude príspevok redaktormi prijatý na ďalšie posúdenie alebo rovno odmietnutý. Medzi najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k tomuto prvotnému dojmu patria abstrakt a úvod. Nemenej podstatnou je publikačná história spoluautorov. Zvládnutie vyššie uvedenej výzvy a mnoho ďalších aspektov publikovania vo významných časopisoch bolo […]

Úvod do strategického riadenia

Krátka fotoreportáž z prednášky doktoranda Panevropskej univerzity Ing. Horymíra Kalmusa na tému Úvod do strategického riadenia. V prednáške sa doktorand zameral na role manažmentu pri tvorbe stratégie v podniku Swarco Traffic CZ – inteligentné dopravné systémy. Pobyt doktoranda bol financovaný z programu Erasmus Plus.

Kontakt

Pošlite nám správu

    Alebo nás navštívte osobne