Nové trendy a výzvy pre akademickú obec a podniky

Moji doktorandi sa v dňoch 6. a 7.10. 2022 zúčastnili na konferencii EMF 2022 – Nové trendy a výzvy pre akademickú obec a podniky. Ich účasť na konferencii bola financovaná z projektu Nové výzvy pre ekonomiku v ére po Covid-19 v krajinách regiónu V4, ktorý sa zameral na zlepšenie základného výskumu v oblasti ekonomických trendov na spolupracujúcich univerzitách V4.

Spomínaný projekt podporil talentovaných doktorandov a možnil im získať nové kontakty a siete v akademickom a podnikateľskom sektore. Pomohol im tak vytvoriť medzinárodné vedecké tímy v rámci regiónu V4, ktoré budú spolupracovať pri písaní vedeckých článkov a podávaní projektov financovaných EÚ.