• Nové výzvy pre ekonomiku | v ére po Codid-19 v krajinách regiónu V4

Cieľ projektu „Nové výzvy pre ekonomiku v ére po Covid-19 v krajinách regiónu V4“

Projekt sa zameral na zlepšenie základného výskumu v oblasti ekonomických trendov na spolupracujúcich univerzitách V4. Pomohol zintenzívniť spoluprácu medzi inštitúciami krajín V4 a prepojiť výsledky ich výskumu s požiadavkami priemyslu. Projekt podporil talentovaných doktorandov a umožnil im získať nové kontakty v akademickom a podnikateľskom sektore.

Zúčastnené inštitúcie

Finančná podpora

Projekt ID#22210028 New challenges for economics in the post Codid-19 era in the countries of V4 region bol financovaný International Visegrad Fund.

Výstupy