Pomôžeme Vám s identifikáciu vlastných kariérnych cieľov a na základe Vašich možností stanovíme jednotlivé kroky ako tieto ciele dosiahnuť. Všetky kroky programu PhD. mentoring  vedú k úspešnému spracovaniu a obhajobe dizertačnej práce.