• Štatistika | pre významné výsledky

Cieľ programu „Štatistika pre významné výsledky“

Cieľom programu je vybaviť doktorandov uceleným metodologickým inštrumentáriom pre výber vhodnej štatistickej metódy v závislosti od zamerania výskumu a správnej interpretácii výsledkov.

Cieľová skupina programu „Štatistika pre významné výsledky“

Program je určený predovšetkým pre doktorandov a post-doktorandov so záujmom o aplikáciu štatistických metód v kvantitatívnom výskume.

Cena a dĺžka trvania programu

Cenu a dĺžku trvania programu prispôsobíme Vašim požiadavkám

Ako na to?

  1. Prihláste sa do programu
  2. Odsúhlaste cenovú ponuku
  3. Absolvujte program
  4. Rada na záver: Prineste si zámer Vášho výskumu, radi Vám poradíme aké štatistické metódy môžete použiť 🙂

Potrebujete vedieť viac? | Pošlite nám správu