• Preklady a korektúry | pre anglické texty na úrovni

Preklady a korektúry vedeckých článkov

„Súčasní vedci si musia byť vedomí faktu, že angličtina je nevyhnutným jazykom komunikácie v oblasti vedy. Kvalitný preklad je nevyhnutnou podmienkou úspešného prijatia článku. Pre tých, ktorých materinským jazykom nie je angličtina a nemajú istotu, že úroveň ich schopností ovládať anglický jazyk je dostatočná pre vedecké časopisy, poskytujeme preklady a korektúry článkov, špecificky v oblasti ekonómie a manažmentu.

Hlavné výhody

  • Dokonalá znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie v oblasti ekonómie a manažmentu.
  • Dlhoročná skúsenosť s prekladmi článkov publikovaných v medzinárodne uznávaných vedeckých časopisoch.
  • Spolupráca s rodenými anglicky hovoriacimi.

Cena za preklady a korektúry

  • Cena za preklad článku: od 12 € za normostranu bez DPH.
  • Cena za jazykovú korektúru: od 4 € za normostranu bez DPH.
  • Pod pojmom normostrana sa rozumie strana majúca 1 800 znakov vrátane medzier.
  • V rámci prekladu je možné spracovať text do šablóny časopisu (konferencie).

Kontaktujte nás pre presnú cenovú kalkuláciu. Výsledná cena prekladu sa môže líšiť v závislosti od náročnosti textu a potrebných úprav. V rámci individuálneho prístupu Vám radi navrhneme optimálne riešenie.

Ako na to?

  1. Pošlite nám článok (text), o ktorého preklad alebo jazykovú korektúru máte záujem.
  2. Odsúhlaste cenovú ponuku
  3. Pošlite preložený článok do časopisu 🙂

Potrebujete vedieť viac? | Pošlite nám správu