• Ako písať články | pre vedecké časopisy

Cieľ programu „Ako písať články pre vedecké časopisy“

Publikovanie vlastných výsledkov výskumu je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné ukončenie štúdia doktoranda. Pri príprave vedeckého článku je dôležité poznať očakávania jednotlivých zainteresovaných skupín, pretože jeho prepracovávanie a dopĺňanie je často náročné pre autora, editorov a aj recenzentov. Nesplnenie očakávaní zvoleného časopisu preto často vedie k odmietnutiu článku (u významných časopisov dokonca až v 70% prípadov). Cieľom programu „Ako písať články pre vedecké časopisy“ je zorientovať záujemcu v procese tvorby a publikovania článkov a zvýšiť tak pravdepodobnosť ich zverejnenia vo významných vedeckých časopisoch.

V programe sa okrem iného dozviete:

  • Aká má byť štruktúra vedeckého článku a čo má byť obsahom každej jej časti
  • Ako si vybrať vhodný vedecký časopis a nestať sa obeťou predátorov
  • Ako prebieha recenzné konanie a na čo nezabudnúť, aby článok nebol odmietnutý

Cieľová skupina programu „Ako písať články pre vedecké časopisy“

Program je určený predovšetkým pre doktorandov a post-doktorandov so záujmom zvýšiť pravdepodobnosť zverejnenia ich článkov vo významných vedeckých časopisoch.

Cena a dĺžka trvania programu

Cenu a dĺžku trvania vzdelávacieho programu prispôsobíme Vašim požiadavkám.

Ako na to?

  1. Prihláste sa do vzdelávacieho programu
  2. Odsúhlaste cenovú ponuku
  3. Absolvujte program
  4. Rada na záver: Prineste si svoj aktuálny článok, radi Vám ho posúdime a poradíme ako ho vylepšiť 🙂

Potrebujete vedieť viac? | Pošlite nám správu